top of page

FASAD SİSTEMLƏRİ

Fasad sistemləri: dekorativ, asma və yaxud ventilyasiya olunan, Hauberk — üst səthlərin xarici təsirlərdən qorunması üçün təyin edilmiş binaların fasad üzlüyü sistemidir və yeni binaların inşasında və köhnə binaların rekonstruksiyası (yenidən üzlənməsi ) üzrə tətbiq edilir. Asma fasadda  sistemində, daş yunu ilə plitə arasında olan arakəsmədə, havanın dövr etməsi, istifadə olan daş yunun uzunömürlüyünü təmin etməklə bərabər, binanın nəmişlikdən mühafizə edir. 

Dekorativ fasad sistemi

İstənilən binanın fasadının keyfiyyətli, uzunömürlü və gözəl xarici işlənməyə ehtiyacı var. Bu mənada binanın üzü çox diqqət tələb edən bir yerdir.  

Fasadın daima ətraf mühit təsirinə məruz qaldığını nəzərə alsaq, üzlənmə sisteminin seçilməsi olduqca vacibdir. Bu səbəbdən rütubətdən  və  küləkdən mühafizəni təmin edən, binanın daxili otaqlarını normal tempuraturda saxlayan və fasadın günəş şüaları təsirindən yanmasına imkan verməyən bir sistem seçmək lazımdır. Ən etibarlı və keyfiyyətli işlənmə  fasad sistemlərindən biri montalamadır. 

"HAUBERK" dekorativ fasad sistemi

Texnonikol Hauberk fasad plitələri - fasad üzlüyü üçün, təkmilləşdirilmiş bitum əsaslı, tərkibində təbii bazalt dənələri və şüşəlifli müasir materialdır. Yüksək germetikliyi ilə fərqlənir, korroziya və hava dəyişməsinə davamlılığı ilə seçilir.

flyer-fasad.jpg
HAUBERK.jpg

Dekorativ fasad sisteminin strukturu

1) Daşıyıcı divar;

2) Nəmdən qoruyan rəng astarı (Binder); 
3) Yapışqan qarışığı;

4) Fasad üçün daş yunu;
5) Boşqabvarı dübel;

6) Fasad üçün şüşə toru; 
7) Suvaq qarışığı;

8) İkinci lay suvaq qarışığı;
9) Künclər gücləndiricisi;

10) Dekorativ işlənmə.

"HAUBERK" dekorativ fasad sisteminin strukturu

1) Daşıyıcı divar

2) İstilik izolyasiyası üçün taxta konstruksiya

3) Fasad üçün daş yunu

4) Hidro-külək qoruyucu plyonka

5) Havalandırma aralığını quraşdırmaq üçün tir

6) OSB faner

7) "Hauberk" fasad üçün plitə

bottom of page