top of page

FASADIN TERMO İZOLYASİYASI

Fasadın daima ətraf mühit təsirinə məruz qaldığını nəzərə alsaq, üzlənmə sisteminin seçilməsi olduqca vacibdir. Fasadın daş yunu ilə üzlənməsi - evdə istilik itkisinin qarşısını alır. Ev və binaların fasadlarının termoizolyasiya edilməsinin üstünlükləri:


1. Divarların ömrünü uzadır;
2. Yeni və köhnə tikililərin montajına yararlı;
3. Tikinti xərclərinə qənaət;
4. 70% enerji xərclərinə qənaət;
5. Səsboğucu effekt 40 dB;
6. Dekorativ və estetik görünüş;
7. Fasad boyasının yenilənməsi; 
8. Ekoloji təbii məhsul;
9. Yanğına davamlı – 1000°C;
10. Göbələk və mamırdan tam müdafiə;

11. Optimal otaq temperaturu;
12. Daxili və xarici tətbiq üçün yararlılıq;
13. Havada mikroiqlimin yaxşılaşması;
14. Yüngül çəki;
15. Vibroizolyasiya;
16. Ultra-bənövşə şualara dayanıqlı;
17. Binanın sahəsinin böyüdülməsi;
18. Divarda duzlaşmanın qarşısını alır;
19. Bütün sətlərin üzərinə montaj olunur.

TERMO İZOLYASİYA SİSTEMİNİN STRUKTURU

Fasad və divarlar üçün izolyasiya sistemi

İstənilən binanın fasadının keyfiyyətli, uzunömürlü və gözəl xarici işlənməyə ehtiyacı var. Bu mənada binanın üzü çox diqqət tələb edən bir yerdir.  

Şəkildə göstərilmiş fasad izolyasiya sistemi universal və rahat quraştırılandır.

flyer-fasad.jpg

1) Daşıyıcı divar;

2) Nəmdən qoruyan rəng astarı (Binder); 
3) Yapışqan qarışığı;

4) Fasad üçün daş yunu;
5) Boşqabvarı dübel;

6) Fasad üçün şüşə toru; 
7) Suvaq qarışığı;

8) İkinci lay suvaq qarışığı;
9) Künclər gücləndiricisi;

10) Dekorativ işlənmə.

bottom of page