top of page

MAİLİ DAM SİSTEMLƏRİ

Mailli dam — dam quruluşunun iki əsas növündən biridir. Hamar damlardan fərqli olaraq mailli damlar əriyən və yağış sularının axması üçün üst səthin (və yaxud üst səthlərin) əyriliyinə malikdir. Müxtəlif  əyrilik sayı ilə çardaqlı və çardaqsız ola bilər. 

Mansard növü maili dam sistemi

Müasir fərdi tikintində mansard üslubu daha çox məşhurdur. Mansard evinizin yaşayış sahəsi genişləndirən bir elementidir. O damın altında yerləşməsinə baxmayaraq, digər otaqlardan fərqlənməyən evin sahəsidir.

Klassik növü maili dam sistemi

Evin bu hissəsi adətən "soyuq çardaq" (istifadə olunmayan) adlanır. Tikintində istifadə olunmuş dam ötrüyü materialından aslı olmayaraq bu növ çardaq evinizin qeyri yaşayış sahəsi olur.

Dəmir dam örtüyü ilə klassik növü maili dam sistemi

Metal dam örtükləri – evin quruluşunun vacib elementi olub, evin ətraf mühitin təsirlərindən qorunmasını təmin edir və əsas etibarilə binanın görünüşünü müəyyənləşdirir.

5.jpg

Mansard növü maili dam
sisteminin strukturu

1. Çatının tiri 
2. Buxardan qoruyan plyonka
3. Daş yunu
4. Hidro-külək qoruyucu plyonka  

5. Tir atma 
6. Əks tir atma
7. OSB faner
8. Astar xalça
9. "Şinqlas" elastik kirəmit
10. Daxili tir atma
11. OSB faneri

maili klasik.jpg

Klassik növü maili dam
sisteminin strukturu

1. Çatının tiri 
2 Əks tir atma
3 OSB faner
4 Astar xalça
5 "Şinqlas" elastik kirəmit

damir.gif

Dəmir dam örtüyü ilə klassik növü maili dam
sisteminin strukturu

1. OSB Faner

2. Çatının tiri 

3. Buxardan qoruyan plyonka

4. Daş yunu

5. Hidro-külək qoruyucu plyonka

6. Tir atma 
7 Əks tir atma

8. Dəmir dam örtükləri

bottom of page