top of page

TƏMƏL SİSTEMLƏRİ

Təməl — üzərində yerləşən konstruksiyaların bütün yüklərini qəbul edən və onları əsasa görə paylayan daşıyıcı tikinti konstruksiyası, binanın bir hissəsidir.  Bir qayda olaraq, betondan, daşdan hazırlanır. Binaların tikintisi üçün lentşəkilli, fincanşəkilli, sütunlu, dirəkli və plitəli bünövrələr tətbiq edilir. Bünövrənin seçilmi yerin (ərazinin) seysmik aktivliyindən, torpaqdan və arxitektura həllərindən asılıdır. 

STANDART TƏMƏL SİSTEMİ

İstənilən inşaat konstruksiyasının təməli olaraq, bünövrə etibarlı və davamlı olmalıdır.  Torpaqla birbaşa təmasda olması, onun su ile təmasda olması deməkdir. Bu səbəbdən binanın təməlinin nəmə qarşı qorumaq üçün yüksək keyfiyyətli izolyasiyasını təmin etmək lazımdır. 

DRENAJLI TƏMƏL SİSTEMİ

İstənilən inşaat konstruksiyasının təməli olaraq, bünövrə etibarlı və davamlı olmalıdır.  Torpaqla birbaşa təmasda olması, onun su ile təmasda olması deməkdir. Bu səbəbdən binanın təməlinin nəmə qarşı qorumaq üçün yüksək keyfiyyətli izolyasiyasını təmin etmək lazımdır. 

flyer-temel.jpg
flyer-temel2.jpg

Standart təməl sistemin strukturu

1. Təməlin dəmir-beton 
    konstruksiyası; 
2. Praymer;
3. Mastika;
4. Profilləşdirilmiş membranlar;
5. Ekstruziya edilmiş köpük
    polistirolu;
6. Profilləşdirilmiş membran;
7. Ayırıcı hidroizolyasiya;
8. Köpən qaytan;
9. Qumdan hazırlıq.

Drenajlı təməl sistemin strukturu

1. Texnoelast;
2. Bitumlu praymer;
3. Profilləşdirilmiş membran;
4. Ekstruziya edilmiş köpük
    polistirolu;
5. Köpən qaytan;
6. Bünövrənin divarı;
7. Drenaj borusu;
8. Çınqıldan hazırlıq;
9. Keçid bortu;
10. Təməl süxuru;
11. Əks tökmə süxuru;
12. Bərkitmə plitələrinin
     fiksasiyası üçün bərkidici.

bottom of page