top of page

TEXNİKİ İZOLYASİYA VƏ YANĞIN QORUNMA SİSTEMLƏRİ

Texniki izolyasiya – bu boru kəmərlərinin, sənaye avadanlıqlarının, texniki bağlantıların izolyasiyası üzrə təyin olunmuş isidici qrupudur. Onların istifadəsi istilik itkisinin əhəmiyyətli dərəcədə azaldılması, enerji ehtiyatı sərfiyyatının azaldılması və işçi heyətini mümkün olan zədələrdən (travmalardan) qorunması üçün imkan yaradır.  

BORU KƏMƏRLƏRİNİN TEXNİKİ İZOLYASİYASI

Hazırki sistem müxtəlif diametrli və geniş tətbiq temperaturlu boru kəmərlərinin izolyasiyası üçün istifadə olunur. Boru kəmərinin təyinatından asılı olaraq vacib xüsusiyyətlərin təmin olunması məqsədilə müxtəlif materiallar tətbiq olunur.  

AVADANLIQLARIN TEXNİKİ İZOLYASİYASI

Bu sistem avadanlıqların effektivliyinin artırılması və iş rejiminin saxlanılması, yanıqlardan (şaxtadan donma) qorunma, avadanlığın uzunömürlülüyü və iş təhlükəsizliyi üçün istifadə olunur. Qazan korpuslarının, içməli su rezervuarının (çəni), buxarqızdırıcların, elektrofiltrlərin, bacaların və digər texnoloji avadanlqıların izolyasiyası üçün istifadə olunur.     

t1.jpg
t2.jpg

Avadanlıqların texniki izolyasiya sistemi strukturu

1. Aparat korpusu;
2. Tikişli mat;
3. Bandaj;
4. Müdafiə örtüyü;
5. Dayaq halqaları.

Boru kəmərlərinin texniki izolyasiya sistemi strukturu

 

1. Boru kəməri;
2. Silindr;
3. İzolyasiyanın örtük qatı  (qoruyucu örtük);
4. Dayaq qulpları və ya halqaları;
5. Bandaj.

bottom of page